Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
UCV
UCV

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osoblja u zimskom semestru 2021/22 na Katoličkom Univerzitetu u Valensiji

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Oblasti na koje se može nominovati su: sport, psihologija, biznis i administracija. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je jedan (1) dok je kvota za mobilnost u svrhu osposobljavanja također jedan (1).

Svo zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu sa Katoličkim Univerzitetom u Valensiji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere. Mobilnosti su planirane za učešće na Sedmici međunarodne saradnje (Staff week-u) od 25.10. do 29.10 2021.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 08.10.2021 do 23:59.